Click image for larger version  Name:	Pinksteren.png Views:	1 Size:	280,2 KB ID:	639456
Door: Marion

Het Christelijke feest: Het woord Pinksteren komt van het Griekse woord ‘Pentecostes’, dat de 50e (dag na Pasen) betekent. Na de opstanding van Christus was Hij nog 40 dagen zichtbaar voor de discipelen en zijn volgelingen. Toen steeg Jezus op met Hemelvaart. Met het Pinksterfeest 10 dagen later, gedenken we dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. Het verhaal gaat dat er een storm kwam en dat vuur neerdaalde. Een vlam verscheen op de hoofden van de apostelen en zij konden alle talen spreken en verstaan; ze stonden letterlijk en figuurlijk in vuur en vlam. Pinksteren is een belangrijk kerkelijk feest voor de christelijke gemeenschap. De mens die door de Heilige Geest is aangeraakt, zal andere mensen zoeken om dit mee te delen en uit te dragen.

Het Voorjaarsfeest: Pinksteren valt in het voorjaar. Alle bomen en vele planten zijn groen en bloeiend. Was Pasen nog het feest van het ontluiken van de natuur, nu laat de natuur zich in al zijn pracht en praal zien; Moederaarde tooit zich als een bruid. De Romeinen hadden in mei hun bloemenfeest. De Germanen vierden meifeesten om de komst van de zomer te vieren. Vruchtbaarheid en groeikracht waren toen iets om dankbaar voor te zijn en te vieren. De bruid stond daar symbool voor. In de Middeleeuwen waren er in navolging, van die bruid Isis, Pinksterbruiden. Zij hadden wel een andere betekenis gekregen. Bij het kerkelijk gebruik werden de bruiden (nonnen) na de processie opgenomen in de kerk. Tijdens de processie zuiverde de bruid de atmosfeer met bellengerinkel en joeg de duivel weg. In streken waar nu nog het volksfeest gevierd wordt, vinden we de pinksterbruid getooid met een bloemenkrans en de bruidegom met een bellenstok in zijn hand. Mei wordt ook gezien als ‘vogelmaand’ of broedmaan. Vroeger gold de duif als bode uit de hemel (denk ook aan het verhaal van Noach); hij bracht een bericht van de goden. Bijzonder is dat in mei -de vroegere trouwmaand- nog steeds veel getrouwd wordt. Pinksteren is het feest van licht, lucht, kleur, bloemen, liefde, vogels en natuur. De dagen rond Pinksteren zijn daarom goed geschikt om wandelingen te maken en zo de al die groei- en bloeipracht te zien en ervaren. Tijdens zo’n lange wandeling kun je met kinderen allerlei spelletjes doen, (kikker)visjes vangen, bloemen plukken voor op de seizoenstafel of wilde (on)kruiden plukken om te eten in de sla of kruidenboter.

De geestelijke verdieping: Pinksteren is een moeilijk feest om te begrijpen en doorgronden. Het verhaal van Pinksteren kunnen we ons moeilijk voorstellen, want de komst van de Heilige Geest was voor de mensen toen zichtbaar. Die vlammen en dat enthousiasme kunnen wij ons nu niet voorstellen. Wel kunnen wij geïnspireerd en bezield raken in ons werken en leven, maar dat gaat niet vanzelf. Het Pinksterfeest staat ook symbool om van een aards, intellectueel leven naar een spiritueel, geestelijk leven te gaan. We bevrijden ons in navolging van Christus, van de materie en streven naar bewustzijn in vrijheid. Het is een vernieuwing die door de mens zelf tot stand gebracht wordt. De gaven die de natuur ons geeft, spiegelen de gaven van de Heilige Geest; de openbaring van zijn kracht. Christus heeft door zijn hemelvaart een brug gebouwd en is daarmee de verbinding tussen de mens (ziel) en God. Als wij die weg net als Christus gaan, worden we compleet.

Het feest op de Vrije School: We gebruiken met het Pinksterfeest in tegenstelling tot het St. Jansfeest geen echte bloemen om onszelf te versieren, maar bloemen van crêpepapier. Dat is nog scheppender en fantasievoller dan echte bloemen. Bij het Pinksterfeest hoort een meiboom en die wordt wel met echte bloemen (vooral grassen) versierd. In de top is een wiel bevestigd, waaraan linten gemaakt zijn. De paal staat symbool voor de boom die het middelpunt van de wereld is met zijn wortels in de grond (onderwereld) en kruin reikend naar de hemel. Hier komt het verbindende element tussen hemel en aarde weer terug. Op sommige scholen staat er een duif op de top. Peuters en kleuters lopen als een processie door de versierde bogen heen en zijn prachtig versierd. Kleuters spelen het spel van de bruid en de bruidegom en krijgen een bruidssuiker. In Den Haag zingt en danst de vijfde klas rond de meiboom. Elders dansen ook andere klassen om de boom. Pinksterbollen (een soort rozijnenbollen) worden traditie getrouw gegeten. Het is voor velen één van de favoriete jaarfeesten.


~Marion Vreugdenhil - www.antroposofiekind.nl

(Sluierschilderij van Trees Zwetsloot)